Portál stavebních materiálů a poptávek

Nejpodrobnější databáze stavebních materiálů SCI se skládá z ceníků výrobců (doporučené ceny) a prodejců (tržní ceny včetně případných obchodních slev) stavebních materiálů. Databáze je aktualizována denně a slouží k získávání informací o cenách a technických vlastnostech výrobků.

 

 


 

sci 2

Vyhledávání

Vyhledat (fultextové vyhledávací pole)

Základním prostředkem pro vyhledávání je fulltextové vyhledávací pole, do něhož můžete jednoduše vepsat požadovaná slova.

Vyhledávat můžete také pokročilejšími metodami, které lze vzájemně kombinovat. Výsledek je vždy primárně setříděn podle míry relevance (neboli shody s hledaným výrazem).

Volitelná slova

Pokud zadáte slova oddělená mezerou (např. cihla broušená porotherm), vyhledávání najde všechny položky, jejichž textace obsahuje alespoň jedno ze zadaných slov a výsledek setřídí podle míry relevance. To znamená, že na prvních místech budou položky, které obsahují všechna hledaná slova.

Povinná slova

Pokud zadáte slova oddělená znaménkem "plus" (např. cihla +broušená +porotherm), vyhledávání najde pouze položky, jejichž textace obsahuje všechna hledaná slova.

Přesná fráze

Pokud hledaná slova (frázi) uzavřete do uvozovek (např. "cihla broušená porotherm"), vyhledávání najde pouze položky obsahující danou frázi.

Vylučující slova

Pokud před některá slova umístíte znaménko "minus" (např. cihla broušená -porotherm), vyhledávání vyloučí z výsledku takto označená slova.

Pokud máte vytvořeno zadání vyhledávání, stiskněte tlačítko "Najít", čímž spustíte vyhledávání.

Upozornění: Pokud jste v předchozím kroku použili Rozšířené vyhledávání a změnily výchozí nastavení stromů, hledání celých slov či hledání v názvech firem a v následujícím kroku použijete místo rozšířeného hledání klasické, rozšířená nastavení budou ztracena.

 

Rozšířené vyhledávání (změnit parametry vyhledávání)

Vždy je u vyhledávacího pole, ale i na dalších místech, k dispozici tlačítko "Rozšířené vyhledávání", kterým lze otevřít formulář pro podrobnější nastavení vyhledávání.

Volitelná slova

Vyhledávání najde všechny položky, jejichž textace obsahuje alespoň jedno ze zadaných slov a výsledek setřídí podle míry relevance. To znamená, že na prvních místech budou položky, které obsahují všechna hledaná slova.

Povinná slova

Vyhledávání najde pouze položky, jejichž textace obsahuje všechna hledaná slova.

Přesná fráze

Vyhledávání najde pouze položky obsahující danou frázi.

Vylučující slova

Vyhledávání vyloučí z výsledku takto označená slova.

Hledat v názvech firem

Pokud je zatržena tato volba, vyhledají se i položky, u nichž je hledané slovo obsaženo v názvu firmy (např. slovo "beton" je obsaženo v názvu firmy "Beton Brož s.r.o.")

 

Hledat jen celá slova Pokud je zatržena tato volba, vyhledávání ignoruje výsledky, v nichž hledaná slova tvoří pouze části slov (např. "komín -ový" nebo "o- plech -ování").

Pokud máte vytvořeno zadání vyhledávání, stiskněte tlačítko "Najít", čímž spustíte vyhledávání.

 

Nastavení zobrazení výsledků

S obrázky

Pokud je volba zaškrtnutá, budou zobrazeny náhledy obrázků přímo ve výsledcích vyhledávání. Některé položky nemusí obsahovat žádné obrázky.

Řazení

Určuje, podle jakého klíče budou položky seřazeny. Každé řazení výsledků vyhledávání je však zároveň podřízeno setřídění podle míry relevance.

 • SfB kód ... platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB
 • Název položky ... abecední řazení podle názvu
 • Konstrukce ... platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB
 • Tvar ... platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB
 • Materiál ... platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB
 • Výrobce ... abecední řazení podle názvu výrobce
 • Prodejce ... abecední řazení podle názvu prodejce
 • Pořadí položek ... platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uvedeno pevné pořadí

Rozměrové varianty

Určuje, zda-li chcete ve výsledcích vyhledávání rozměrové varianty

 • skrýt
 • zobrazit

Anglické popisy

Platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden anglický překlad. Určuje, zda-li chcete ve výsledcích vyhledávání anglické popisy

 • skrýt
 • zobrazit

Položek na stránku

Určuje, kolik položek bude zobrazeno na stránce.

 

 

 

Stromová filtrace

Zatržením jednoho nebo více uzlů filtračních stromů budou ve výsledcích vyhledávání pouze položky, které vyhovují těmto filtračním podmínkám a zároveň zadání z horní části formuláře.

 

Zdroj dat Vyberte, které katalogy budou zahrnuty do vyhledávání (katalogy směrných cen Callida, s.r.o., katalogy prodejců)
Výrobce Vyberte konkrétního výrobce

Konstrukce

Platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB

Tvar

Platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB

Materiál

Platí pouze pro položky z databáze SCI, nebo položky, které mají uveden kód SfB

Pokud máte vytvořeno zadání vyhledávání, stiskněte tlačítko "Najít", čímž spustíte vyhledávání.

Pokud chcete vymazat zadání a začít znovu, stiskněte tlačítko "Vymazat formulář".

 

Najít podobné

Ve výsledcích vyhledávání je u každé položky ve sloupci "Akce" tlačítko "Najít podobné", kterým lze hledat položky podobné dané položce. Po kliknutí se otevře formulář podrobného vyhledávání s přednastavenými hodnotami odpovídajícími výchozí položce.


 

Výsledky vyhledávání (data)

Seznam položek

Jde o přirozený výsledek vyhledávání vyhovující zadaným podmínkám. Seznam je primárně řazen podle míry relevance (na prvních místech jsou položky, které nejvíce vyhovují zadání) a sekundárně abecedně podle Názvů položek.

 

Detail položky

Jde o detailní zobrazení 1 konkrétní položky včetně všech obrázků a textových informací. Vstoupit do detailu položky lze prostřednictvím kliku na Název položky nebo odpovídající ikonu.

 

Soupis položek výrobce

Jde o zobrazení všech položek, které souvisí s daným výrobcem. Dále jsou zobrazeny kontaktní informace firmy.

Položky výrobce mohou být rozděleny na položky pocházející přímo ze zdroje výrobce a položky prodejců.

 

Soupis položek prodejce

Jde o zobrazení všech položek, které souvisí s daným prodejcem. Zboží lze přímo poptat u prodejce.

 


 

 

Práce s výsledky vyhledávání

 

Najít podobné

viz Vyhledat

 

 

Stáhnout do rozpočtového systému euroCALC

Každou položku lze stáhnout do rozpočtového systému euroCALC (co je systém euroCALC?) a použít ji v jakémkoliv rozpočtu.

 

 

Poptat

Kromě poptávek, které jsou importovány ze systému euroCALC a které se týkají zejména stavebních prací nebo stavebních celků, lze vytvářet poptávky zboží z databáze stavebních materiálů. U každé položky stačí stisknout  "vložit do košíku" a z košíku následně vytvořit poptávky.

 

 

Řazení

viz Vyhledat