Vytisknout

LB CemixNestává se příliš často, aby výrobce suchých stavebních směsí přišel se zásadní novinkou, která by ovlivnila způsob nakládání s materiálem před jeho vlastní aplikací.

 

Snad jen občas se objevil facelift designu obalu, který měl za cíl hlavně přitáhnout pozornost a poskytnout zákazníkovi všechny důležité a zákonem předepsané informace. Nyní je však na trhu novinka firmy Cemix, která zacházení s materiálem ještě více usnadní a zjednoduší. Suché stavební směsi Cemix budou nyní baleny ve zcela nových plně recyklovatelných polyethylenových pytlích.

 

logo firmy

 

Malty v PE pytlích Čistota – půl zdraví aneb bezprašná manipulace Co je na tom vlastně převratného? Koupí-li si zákazník ve stavebninách nebo hobby marketu pytel malty, omítky nebo lepidla, potýká se někdy při vlastní dopravě s prašností a nečistotami. Pokud zrovna nemá k dispozici pracovní dodávku, čeká jej zpravidla čištění interiéru zavazadlového prostoru, což bývá většinou nezábavná práce. Polyethylenové pytle však tomu učiní přítrž. Skladování a transport jakékoliv suché stavební směsi bude nyní zcela bezprašné, podobně jako například u dlouhodobě zaběhlých balení zahrádkářské zeminy. A to vše i bez ušpiněných rukou.

Lepší skladovatelnost Nový způsob balení suchých stavebních směsí do polyethylenových pytlů přináší uživateli ještě další velkou výhodu, a tou je odolnost vůči vlhkosti. To znamená, že pytle lze bez problémů skladovat přímo v exteriéru, aniž by došlo ke změně vlastností produktu nebo dokonce k jeho znehodnocení. S tím souvisí i prodloužení expirační doby, což je velmi důležité vzhledem k vývoji stavebních prací a nečekaným okolnostem, jež stavba v průběhu přináší. Může například dojít k časovému posunu a realizátor pak nemusí mít starosti a řešit náhradní suché uskladnění. To vše znamená dlouhodobou jistotu kvality materiálu a nakonec úsporu peněz a pochopitelně i času. Obsah celého pytle je také bezezbytku a snadněji zužitkován. Ekologické hledisko je vítaným bonusem Je třeba ještě poznamenat, že polyethylenové pytle nemění vlastnosti působením povětrnostních podmínek, mají velmi dlouhou živostnost, jsou pružné a odolné proti mrazu. V současné době se vyrábějí z recyklátu, takže mají charakter ekologického výrobku a jsou 100% recyklovatelné. PE Pytle Cemix - baličkaPE Pytle Cemix na paletěPE Pytle Cemix

logo firmy

 

 

 

 

Ceník CEMIX

Kontakt:

 

 

 

 

Neobyčejná proměna obyčejného paneláku

V příštím roce plánuje příbramská radnice zahájit dlouho odkládanou revitalizaci sídliště Křižáky. Nepořádek a celková sešlost veřejného prostoru se stala trnem v oku místních obyvatel. Lokalitě prospívá i postupná oprava jednotlivých panelových domů. Za velmi zdařilou se dá označit nedávná rekonstrukce Bytového domu v ulici Budovatelů.

Cílem revitalizace sídliště Křižáky je zkvalitnění veřejného prostoru, celkové zklidnění lokality, zajištění dostatečných prostor pro zastavení a relaxaci, ale na druhé straně i přiměřených podmínek pro živější, volnočasové aktivity. V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace a stavební úřad vyhodnocuje žádost o stavební povolení.

Po vizuální stránce by se projektanti klidně mohli inspirovat podobou nedávno zrekonstruovaného domu v ulici Budovatelů. Panelová sídliště se nám v posledních letech před očima mění v pestrobarevné stavebnice. Bytový dům Budovatelů ale kráčí jiným směrem. Tvůrci projektu vsadili na decentní odstíny šedé a bílé a jako jediný výraznější akcent na fasádě nechali působit černé orámování lodžií. 

Inspiraci funkcionalistickou estetikou v sobě nezapře ani volba maloformátových, čtvercových obkladů v přízemních partiích domu od výrobce RAKO. Ty byly použity jako součást certifikovaného vnějšího zateplovacího systému Cemixtherm K EPS od výrobce LB Cemix. Oba zmiňovaní výrobci jsou členem skupiny Lasselsberger a dlouhodobě spolupracují. Projektanti tak vsadili na předem odzkoušené a ověřené systémové řešení, které působí skvěle po vizuální stránce, ale zároveň poskytuje fasádě efektivní ochranu proti mechanickému namáhání. Odolnost a trvanlivost fasády byla ostatně jednou z priorit kvůli blízkosti nízkoprahového centra pro děti a mládež a obavám z vandalismu.

 

Cemixtherm K EPS je použitelný nejen v přízemních a nejvíce exponovaných částech fasády, jako jsou sokly domu, domovní průchody nebo průjezdy, ale skýtá zajímavé možnosti pro moderní kombinace omítek a obkladu v rámci celé plochy zateplení. Základem systému je klasický a mnoha realizacemi prověřený vnější tepelněizolační kompozitní systém Cemixtherm, který byl pro potřeby instalace cihelných pásků nebo keramických obkladů upraven tak, aby vyhovoval zvýšeným nárokům na únosnost vzhledem k hmotnosti a dalším specifickým vlastnostem obkladů.

Systém byl certifikován a vyzkoušen mimo jiné i pro obklad z keramické dlažby RAKO TAURUS S07. Tato neglazovaná dlažba je mechanicky odolná a má hladký, nenasákavý a tudíž dobře čistitelný povrch. Vyrábí se v několika barevnostech a rozměrových variantách, na bytový dům v Příbrami byly konkrétně použity dlaždice čtvercového formátu 20x20 cm.

Lepení obkladu se provádělo speciálním flexibilním lepidlem CEMIX FLEX EXTRA. To je velmi důležitou součástí celého systému, kterou jsou upevněny obkladové prvky k základní vrstvě ETICS. Jedná se o pružné lepidlo s vynikající přídržností k podkladu, splňující všechny náročné požadavky na upevnění povrchové vrstvy systému. Parametry lepidla odpovídají kategorii C2TES1. Mimo zateplovací systém je lepidlo vynikající zejména do míst, kde dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého teplotního pnutí obkladu.

V nadzemních podlažích střídá keramické obklady zatíraná Cemix Silikonová omítka o zrnitosti 2 mm.  Projektanti zvolenou barevností citlivě vypíchli geometrii a rytmiku objektu a udělali z ní přednost, místo aby ji ukryli do barevného chaosu, jak bývá u sanovaných panelových domů běžnou praxí. Pokud se v příštím roce naplní představy příbramských radních a Křižák získá nová, kultivovaná veřejná prostranství, může se lokalita rozvíjet v příjemné místo pro bydlení.