Vytisknout

Knauf

 

Akustický katalog Knauf prohlubuje a upřesňuje úspěšnou publikaci Knauf Zesilte ticho. Vedle minimální nutní teorie obsahuje především mnoho prakticky orientovaných nástrojů či hodnot pro kvalitní návrh akustického standardu v budovách. Katalog je členěn na dvě funkční části – akustiku stavebních konstrukcí a prostorovou akustiku..

 

Hodnotová část vzduchových neprůzvučností je rozšířena o dosud nepublikované konstrukce či provedení, jako jsou napojení příček na fasády, vzduchové neprůzvučnosti šachtových stěn či vliv elektrokrabic na neprůzvučnost příček. Rozšířila se i paleta příček a předsazených stěny o některé akusticky hodnotnější konstrukce. Pro předpověď skutečných hodnot vzduchových neprůzvučností se potom mimořádně hodí přehled vážených normovaných rozdílů hladin pro boční přenosy pro jednotlivé typy detailů. Jednoduše řečeno přenosy hluku navazujícími konstrukcemi.

 

V části prostorové akustiky kromě jiného naleznete příklady návrhů pohltivých konstrukcí Knauf pro různé druhy interiérů tak, aby byly jejich přednosti co nejlépe využity. Hodnoty pohltivostí pro jednotlivé materiály jsou samozřejmostí.

Akustický katalog Knauf 2019 je k dispozici v tištěné verzi i online na webu Knauf.

Akustický katalog ke stažení zde>>

 

Její další část, Kalkulátor pro výpočet prostorové akustiky, poměrně jednoduchým způsobem umožňuje komukoli, kdykoli a velmi rychle vytvořit předběžný návrh opatření pro snížení hladiny hluku nebo dozvuku podle toho, co zvolíte. Při změně materiálu okamžitě vidíte jeho vliv na akustickou pohodu místnosti a tím umožňuje ověřit velký počet variant v krátkém čase. Výsledek je možné si vytisknout do formátu PDF a použít ho v dalším průběhu stavby.

 

V novém Akustickém katalogu Knauf se skrývají rozsáhlé a vlastně nikdy nekončící výsledky výzkumu a vývoje firmy Knauf v oblasti lehkých konstrukcí. Bez zkušeností ze základního a pro nás běžné smrtelníky tedy často nepochopitelného výzkumu, by tento katalog nikdy nemohl vzniknout. Jako příklad uveďme třeba měření rezonančních kmitočtů jednotlivých typů desek. Nicméně právě tento výzkum nám umožňuje předběžně navrhovat s velkou přesností i konkrétní stavební detaily i situace. Otevřete si tedy Akustický katalog, zesilte si ticho a odpověď, jak toho docílit na stavbě, na sebe nenechá dlouho čekat.

 

Ing. Miroslav Nyč

Vedoucí produktmanagementu

Knauf Praha, spol. s r.o.

 

Kontakt: